Đăng ký Đăng nhập

Chính sách bảo mật

1. Chính sách thu thập thông tin

Chính sách bảo mật của W88 kong nêu rõ cách thức thu thập, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức và cá nhân truy cập hoặc giao dịch trên trang web (khách hàng). Khi khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên W88 kong, điều đó có nghĩa là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, bao gồm cả những phiên bản sửa đổi và bổ sung. Các phiên bản sửa đổi và bổ sung của chính sách (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ khi thông báo được đăng tải trên W88 kong.

2. Phạm vị thu thập thông tin

  • Khi khách hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký tài khoản tại W88 kong, tùy từng thời điểm, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch hoặc đăng ký tài khoản. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cung cấp là đầy đủ và chính xác, đồng thời luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. W88 kong sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác, không được cập nhật hoặc bị giả mạo.
  • Khách hàng đồng ý cho W88 kong ghi âm và lưu trữ nội dung các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của W88 kong; và các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của W88 kong đến khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

Bảo mật thông tin khách hàng

Tất cả thông tin khách hàng và các thông tin trao đổi giữa khách hàng và W88 kong đều được hệ thống của W88 kong lưu trữ và bảo mật. W88 kong áp dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập và sử dụng trái phép thông tin khách hàng. W88 kong thường xuyên hợp tác với các chuyên gia bảo mật để cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng, đảm bảo an toàn cho thông tin khách hàng khi truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của W88 kong. Khi thu thập dữ liệu, W88 kong lưu trữ và bảo mật thông tin khách hàng trên hệ thống máy chủ, đảm bảo an toàn bằng các hệ thống tường lửa, biện pháp kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

Khách hàng không được phép sử dụng công cụ hay chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu của W88 kong. Mọi hành vi phát tán, cổ vũ cho các hoạt động can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu hệ thống W88 kong, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, đều bị nghiêm cấm. Nếu W88 kong phát hiện khách hàng có hành vi giả mạo, gian lận, hoặc phát tán thông tin trái phép, W88 kong có quyền chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu W88 kong sửa lại những sai sót trong dữ liệu mà không mất phí. Bất kỳ lúc nào, khách hàng cũng có quyền yêu cầu W88 kong ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.

Cookies

W88 kong sử dụng các tập tin cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin như lịch sử truy cập và các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của W88 kong. Điều này nhằm tăng cường trải nghiệm bảo mật và giúp W88 kong hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt hơn.